För att genomföra denna Filmfestival behövs mycket stöd från olika håll.

Här är några av alla dem som på olika sätt hjälper till att göra Den tillgängliga Filmfestivalen BLICK 2017 möjlig. Tack alla!