Några intervjuer som vi gjort inför Den tillgängliga Filmfestivalen BLICK:

Rolf Lassgård. Foto Blick Filmfestival Rolf Lassgård

Jerome Salle. Foto Blick Filmfestival Jérôme Salle

Manuel Concha. Foto Blick Filmfestival Manuel Concha

Röster som presenteras på BLICK Filmfestival

8 april 18:00 – Lucy Jonsson inför Three generations

9 april 13:00 – Joakim Odelberg inför Jacques-Havets utforskare

9 april 16:00 – Jannine Rivel inför Bolsjojbalettens Vår tids hjälte